Uanset om du handler i vores fysiske butik på Trøjborg eller online, så pakker vi meget gerne din gave smukt ind. Det koster selvfølgelig ikke ekstra.
 
Vores dygtige leverandører har gjort sig umage med at skabe deres produkter. Vi har gjort os umage med at sammensætte det rette sortiment til butikken. Det er derfor også helt naturligt for os, at følge de skønne produkter helt til døren med en smuk indpakning.
 
Det betyder selvfølgelig også, at du slipper for besværet!
 
Hvis du handler online, så kan du blot nøjes med at skrive "ja tak" til gaveindpakning i kommentarfeltet til din ordre. Så klarer vi resten!